KÉSZÜLJEN A SZEZONRA EREDETI JÁTÉKOKKAL ✌️☀️

Üzleti Feltételek

 

STOA-Zahradni minigolf s.r.o.
Srbkova 3/1 250 64 Zlonin (Prága-Kelet) Csehország

Azonosítószám: 24696692
ÁFA: CZ24696692

Telefon: +420 731 589 638
E-mail: info@stoa-games.com

A STOA-Zahradni minigolf s.r.o. be van jegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett Kereskedelmi Nyilvántartásba.

1. ELŐZETES RENDELKEZÉSEK

1.1. A STOA-Zahradni minigolf s.r.o. jelen Általános Szerződési Feltételei, székhelye: Srbkova 3/1, 25064, Zlonin, Cseh Köztársaság, Azonosítószám: 24696692, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, iratszám. 166877 (a továbbiakban: „Eladó”) szabályozza a Polgári Törvénykönyv ( 89/2012. sz.) 1751. cikk 1. szakasza értelmében az ezzel kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. az Eladó és bármely más természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó online áruházán keresztül létrejött adásvételi szerződéssel vagy annak értelmében. Az Eladó által üzemeltetett online áruház a https://www.stoa-games.com (a továbbiakban: „webhely”) egy webes felületen keresztül (a továbbiakban: „webes felület”).

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az árut megvásárolni kívánó személy jogi személy vagy kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenység keretében eljáró személy.

1.3. Az adásvételi szerződésben az Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződésben foglaltak az irányadóak az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek angol nyelven készültek. Az adásvételi szerződés angol nyelven köthető.

1.5. Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Ez a rendelkezés nem érinti a korábbi Általános Szerződési Feltételekből eredő jogokat és kötelezettségeket, amíg azok hatályosak voltak.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A Vevő a webhelyen történő regisztráció után hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felület segítségével a Vevő megrendelést adhat le és árut vásárolhat. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet és vásárolhat közvetlenül a weboldalról, ha a webes felület ezt lehetővé teszi.

2.2. Az áruk regisztrációja és megrendelése során a Vevő csak a valóságnak megfelelő adatokat köteles megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókkal kapcsolatos minden adatot naprakészen tartani. A Vevő által a felhasználói fiókban az áru megrendelésekor megadott adatok helyesnek minősülnek.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó védi. A Vásárló teljes mértékben felelős a hitelesítő adatok (felhasználónév és jelszó) bizalmas kezeléséért.

2.4. A Vevő nem engedélyezi a felhasználói fiók harmadik felek számára történő használatát.

2.5. Az Eladó bármely felhasználói fiókot megszüntethet vagy felfüggeszthet, különösen akkor, ha azt nem a Vevő használta egy évnél hosszabb ideig, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is).

2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különösen amiatt és tekintettel az Eladó vagy harmadik fél által végzett szükséges hardver- és szoftverkarbantartásra.

3. A VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A prezentációval kapcsolatos bármely információ (A weboldalon elhelyezett áruk feltüntetése) tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni a termékkel kapcsolatban. A Polgári Törvénykönyv 1732. § 2. §-ának rendelkezése nem alkalmazandó.

3.2. A webes felület árucikkekkel kapcsolatos információkat tartalmaz, beleértve az egyes áruk árait is. Az árak ÁFA-t tartalmaznak, és minden egyéb kapcsolódó díjat is tartalmaznak. Az áruk árai aktuálisak és addig érvényesek, amíg a webes felületen megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladót abban, hogy egyedileg megbeszélt feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. A webes felület a csomagolással és a szállítással kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. A csomagolási és szállítási költségekkel kapcsolatos információk csak az áruk az Európai Unión belüli szállítására vonatkoznak.

3.4. Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie egy megrendelőlapot a weboldalon. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

 • 3.4.1. a megrendelt árut (a Vevő a webes felületen elektronikus bevásárlókosárba „teszi” a megrendelt árut),
 • 3.4.2. a vételár fizetésének módja, a megrendelt áruk szállítási módjának részletei és
 • 3.4.3. az áruk kiszállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekkel kapcsolatos információk.

3.5. A Vásárló a rendelés leadása előtt ellenőrizheti és módosíthatja a rendeléssel kapcsolatos adatokat , így a megadott információk helyesek. A Vevő a "RENDELÉS" gombra kattintva adja le megrendelését. A Vevő által az áru megrendelésekor megadott adatok helyesnek minősülnek.

3.6. A megrendelés leadása olyan cselekménynek minősül, amellyel a Vevő egyértelműen személyként azonosítja magát, vásárolni kívánt áruk, a vételár, fizetési mód; ez az aktus az adásvételi szerződés kölcsönösen kötelező erejű tervezete. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon az összes szükséges adat kitöltése, a jelen Általános Szerződési Feltételek honlapon történő megismerése, valamint annak megerősítése, hogy a Vevő elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

3.7. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.8. A megrendelés jellegétől függően (az áruk mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

3.9. Az adásvételi szerződés tervezete a megrendelés formájában tizenöt napig érvényes.< /p>

3.10. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadása alapján jön létre, amelyet az Eladó e-mailben küld meg a Vevőnek a Vevő e-mail címére.

3.11. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott bármelyik követelmény nem teljesíthető, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek, amelyben megjelöli a megrendelés lehetséges változatait, és kéri a Vevő véleményét.

3.12. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, amely ilyen esetben nem jön létre, amíg a Vevő e-mailben el nem fogadta.  

3.13. A vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban a Vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli, az alapdíjtól való eltérés nélkül.

4. VÁSÁRLÁSI ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Vevő fizetheti az áru árát és az áruk kiszállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a következő módokon:

 • banki átutalás az eladó számlájára, IBAN: CZ2320600000000001185019, BIC: CITFCZPPXXX, a Citfin, sporitelni druzstvo, amelynek székhelye Radlicka 751/113E, Prága, CZ (a továbbiakban: „Eladó számlája”);
 • online kártyás fizetés gopay.cz fizetési kapun keresztül;
 • készpénzben (CSAK) utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen - a fizetés a fuvarozónak, DPD-nek történik;

  4.2. A Vevő a vételáron felül a csomagolással és a szállítással kapcsolatos költségeket egy megállapodás szerinti árfolyam. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza továbbá az áru szállításával kapcsolatos költségeket.

  4.3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

  4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

  4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételárfizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.

  4.6. Az eladónak joga van követelni a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut feladná a Vevő, különösen, ha a Vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésének rendelkezése nem alkalmazandó.

  4.7. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott áruk árából származó árengedmények nem vonhatók össze.< /p>

  4.8. Az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekre vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok alapján az Eladó számlát/nyugtát bocsát a Vevő rendelkezésére. Az Eladó általános forgalmi adó (áfa) fizető. A számlát/nyugtát a vételár megfizetése után kell kiállítani és elektronikusan kell megküldeni a Vevő e-mail címére, vagy másolatot kell csatolni a küldeményhez.

  5. ELÁLLÁS A MEGÁLLAPODÁSTÓL

  5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében az elállás nem lehetséges a következőhöz kapcsolódó adásvételi szerződésből:

  • 5.1.1. olyan áruk szállítása, amelyek ára a pénzügyi piacok Eladó által nem befolyásolható ingadozásaitól függ, és amelyek az adott időszakban előfordulhatnak visszavonáshoz,
  • 5.1.2. olyan alkoholos italok kínálata, amelyek csak harminc napon belül szállíthatók, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
  • 5.1.3. olyan áruk szállítása, amelyeket a Vevő igényei szerint módosítottak;  
  • 5.1.4. gyorsan romló áruk értékesítése, valamint olyan áruk értékesítése, amelyek a szállítást követően visszavonhatatlanul összekeveredtek más árukkal,
  • 5.1.5. olyan lepecsételt áru szállítása, amelyet a Vevő felbontott, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni,
  • 5.1.6. hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes programok szállítása, ha az eredeti csomagolásuk sérült,
  • 5.1.7. újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása,
  • 5.1.8. digitális tartalom szolgáltatása, ha nem tárgyi adathordozón, és a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával adják át a határidő lejárta előtt a szerződéstől való elállásra, és ha az Eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Vevőt, hogy ebben az esetben a Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől.

  5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, feltéve, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az áru utolsó szállításának átvételétől számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell az Eladónak megküldeni.

  5.3. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó üzleti címén vagy székhelyén kívül is elküldheti. Az elállás kézbesítésére a jelen Általános Szerződési Feltételek 11. cikkének rendelkezései vonatkoznak. A vállalkozó az átvételt indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja a fogyasztónak.

  5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

  5.5. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszaadni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy igazolja, hogy az árut az eladónak elküldte.

  5.6. Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az áru sérülése miatti fizetési igényt a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

  5.7. Az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, amíg az árut a vevő át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat haladéktalanul, készpénz nélkül, a Vevő által megjelölt számlára visszautalni a Vevőnek.

  5.8. Ha a Vevő az áruval együtt ajándékot kap, az adományozási szerződés alapján a Vevő és az Eladó az adásvételi szerződés alapján megkötött, a szerződéstől való elállás esetén a Vevő köteles a kapott ajándékot az áruval együtt visszaküldeni.

  6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

  6.1. Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

  6.2. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

  6.3. Ha a Vevő által okozott vagy megkívánt okok miatt szükséges az áru kiszállítása többször vagy a megrendelésben meghatározotttól eltérő módon a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával és/vagy az eltérő szállítási móddal járó költségeket.

  6.4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás sértetlen, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni kell a fuvarozót. Amennyiben a csomagon a küldeménybe való illetéktelen behatolásra utaló sérülést talál, a Vevő megtagadhatja a küldemény átvételét a fuvarozótól.

  7. HIBÁS TELJESÍTMÉNYBŐL ADOTT JOGOK

  7.1. A felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó jogszabályok (beleértve a Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2117. és 2161–2174. cikkének rendelkezéseit).

  7.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételének időpontjában a vevő átvette az árut:

  • 7.2.1. az áru rendelkezik a felek közötti megállapodás szerinti jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt jellemzőkkel,
  • 7.2.2. az áruk alkalmasak az Eladó által hirdetett vagy az ilyen árukra jellemző célokra;
  • 7.2.3. az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget és a kialakítást a megállapodásnak megfelelően határozták meg minta vagy modell,
  • 7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és
  • 7.2.5. az áruk megfelelnek a jogi követelményeknek.

  7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

  7.4. Ha a hiba az átvételtől számított tizenkét hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

  7.5. Az Eladó a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Vevőt a reklamáció eredményéről.

  7.6. A felek egyéb, az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs szabályai szabályozhatják.

  8. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

  8.1. A Vevő a vételár megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

  8.2. Az Eladót a Vevővel kapcsolatban semmilyen magatartási kódex nem köti 1826. § (1) bekezdés e) pontja értelmében.

  8.3. Az Adásvételi Szerződésből eredő viták peren kívüli rendezését az Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (CTIA), székhelye: Stepanska 567/15, 120 00 Prága 2, Azonosítószám: 000 20 869, Webhely: https://www.coi.cz/en/. 

  8.4. Az Eladó jogosult árukat értékesíteni az illetékes jogi hatóságok által kiadott engedély alapján. Az ellenőrzést az illetékes Kereskedelmi Engedélyező Hatóság végzi. A személyes adatok kezelése a Személyes Adatvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően történik, és azt felügyeli. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli többek között a 2010. évi XX. 634/1992 Coll., Fogyasztóvédelmi törvény, a módosításokkal.

  8.5. A Vevő vállalja a körülmények megváltozásának veszélyét a 1765. cikk 2. szakasza értelmében pontja szerint.

  9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  9.1. Természetes személyek (vevők) személyes adatainak védelméről a 2001/2003. 101/2000 Coll., a személyes adatok védelméről, a módosításokkal.

  9.2. A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: vezeték- és vezetéknév, lakcím, személyazonosító adatok szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen „személyes adatok”).

  9.3. A Vevő felhatalmazza az Eladót személyes adatainak feldolgozására jogai és kötelezettségei érvényesítése céljából az adásvételi szerződés alapján és a felhasználói fiók használatával kapcsolatos célokra. Ha a Vevő másként nem dönt, a Vevő beleegyezik személyes adatainak Eladó általi elküldés céljából történő feldolgozásához is.kereskedelmi üzenetek és információk. A jelen rendelkezés szerinti személyes adatok teljes körű kezeléséhez való hozzájárulás nem olyan követelmény, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.

  9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a (regisztráció során, felhasználói fiókban, megrendeléskor) megadott személyes adatok (webes felület használatával) helyesek és igazak. Ezen túlmenően a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Eladónak ezen információk bármilyen változását.

  9.5. Az Eladó harmadik felet bízhat meg személyes adatok feldolgozásával (a továbbiakban: „Feldolgozóként”). Az áruk szállításában részt vevő szervezeteken kívül az Eladó a személyes adatokat harmadik félnek nem adja át és nem osztja meg.

  9.6. Minden személyes adatot határozatlan ideig kezelünk. Minden személyes adatot elektronikusan, automatizáltan vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozunk fel.

  9.7. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tudatában van annak, hogy önkéntesen adják meg a személyes adatokat.

  9.8. Ha a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy a Feldolgozó (9.5. cikk) feldolgozza a személyes adatok védelmének elveivel ellentétes vagy jogellenesen, különösen, ha az adatok az adatkezelés szempontjából pontatlanok, a Vevő:

  • 9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
  • 9.8.2. kérje meg az eladót vagy a Feldolgozót, hogy javítsa ki az ilyen helyzetet és/vagy állapotot.

  9.9. Ha a Vevő tájékoztatást kér személyes adatai kezelésével kapcsolatban, az Eladó köteles ilyen információkat adni. Az előző rendelkezés értelmében az Eladónak jogában áll az ilyen információk megadásával kapcsolatos költségek ésszerű megtérítését követelni.

  10. KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK ÉS COOKIE-K

  10.1. A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címén kapja meg, továbbá beleegyezik abba, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeit a Vevő elektronikus címén kapja meg.

  10.2. A Vevő beleegyezik a cookie-k számítógépére történő mentésébe. Amennyiben a weboldalon a cookie-k Vevő számítógépére történő mentése nélkül is van lehetőség vásárlásra és az Eladó Adásvételi Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére, a Vevő az ott adott jóváhagyását bármikor visszavonhatja.

  11. ÉRTESÍTÉSEK ÉS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

  11.1. Az Eladó és a Vevő közötti kapcsolatokra vonatkozó közlemények, különös tekintettel a szerződéstől való elállásra vonatkozó szerződést, ajánlott levélként postai úton kell kézbesíteni, hacsak az Adásvételi Szerződés másként nem rendelkezik. Az értesítéseket a fél megfelelő kapcsolattartási címére kell kézbesíteni, és a postai úton történő kézbesítéskor megérkezettnek és hatályosnak kell tekinteni, kivéve a vevő által a szerződéstől való elállásról szóló értesítéseket, ahol az elállás akkor érvényes, ha azt a vevő küldte. az elállási határidőn belül. 

  11.2. Az értesítéseket akkor is megérkezettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadja az átvételt, ha azt nem egy adott időszak, vagy ha kézbesíthetetlenként küldték vissza. 

  11.3. A Felek a szokásos levelezést egymásnak elektronikus levélben, a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre, illetve az Eladó honlapján megadott címre küldhetik meg.

  12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  12.1. Ha az adásvételi szerződésből eredő szerződéses jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet/alanyt tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog szerint kerül sor. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

  12.2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, akkor az ilyen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a legközelebb áll az érvénytelenhez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezést. Az adásvételi szerződés és/vagy a szerződési feltételek módosítását írásban kell megtenni.

  12.3. Az adásvételi szerződést az Általános Szerződési Feltételekkel együtt az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

  12.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi a szerződéstől való elállás űrlapja.

  12.5. Az eladó elérhetőségei: cím - STOA-Zahradni minigolf, Srbkova 3/1, Zlonin, 250 64, Csehország; e-mail: info@stoa-games.com; telefonszám: +420 731 589 638.

  Zlonin; 2023. január 1.

   

  Általános Szerződési Feltételek és panasztételi eljárás

  • Panaszkezelési eljárások:ITT.
  • Panasz űrlap: ITT.

  Nagykereskedelmi feltételek